Over JBC

Arbeidsverleden
Waar heb ik gewerkt en welke functies heb ik in het verleden bekleed?

projectleider bij Levvel (April 2020-heden)

Bij Levvel ben ik in eerste instantie ingehuurd als technisch consultant, maar na twee maanden doorgeschoven als Projectleider. Als Projectleider ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van de fusie m.b.t. De Bascule en Spirit. Dat is tevens een fusie van een Jeugdzorg instelling en GGZ instelling.


Senior Payroll specialist bij
Athlon Car Lease Nederland (september 2018 – April 2020)

Bij Athlon ben ik ingehuurd om ondersteuning te bieden in de gehele payroll. In deze ondersteuning is het verwerken van de maandelijkse payroll, begeleiden en controleren van de payroll een groot onderdeel van de opdracht. Maar ook het meedenken in innovaties en verbeteringen voor de toekomst staat op de agenda. Athlon Carl Lease werkt met SuccesFactors van SAP aan de voorkant en Raet RPD aan de salarisverwerkingskant. Verder staat de Audit hoog in het vaandel en ben je daar als Payroll Specialist nauw bij betrokken.


Senior Functioneel Beheer Jeugdformaat (mei 2018 – september 2018)

Als senior functioneel beheerder voor Jeugdformaat zorg ik ervoor dat er kennisoverdracht plaatsvindt met betrekking tot Youforce aan de Functioneel Beheerder. Hierbij ben ik tevens aanspreekpunt voor complexe vraagstukken die er zijn m.b.t. Youforce. Tevens ben ik beschikbaar voor de Salarisadministratie om ook hen te helpen in geval er sprake is van complexe vraagstukken. Als senior functioneel beheerder ben je bezig om bestaande processen te optimaliseren (en/of te verbeteren). Als laatste adviseer ik Jeugdformaat in het optimaal gebruik van Youforce.


Senior Adviseur Functioneel Beheer Gemeente Groningen (januari 2018 – september 2018)

Mijn hoofdtaak in deze opdracht is er voor zorg dragen dat de gehele autorisatie inrichting audit proof is. Hierbij schrijf ik alle adviezen met betrekking tot de inrichting van de autorisatie inrichting en vervolgens draag ik zorg voor de correcte invoer van de inrichting. Als adviseur voor de Gemeente Groningen zorg ik ervoor dat er kennisoverdracht plaatsvindt met betrekking tot Youforce aan het team Functioneel Beheer. Hierbij ben ik tevens aanspreekpunt voor complexe vraagstukken die er zijn m.b.t. Youforce. Tevens ben ik beschikbaar voor de Salarisadministratie om ook hen te helpen in geval er sprake is van complexe vraagstukken. Als laatste adviseer ik de Gemeente Groningen in het optimaal gebruik van Youforce.


Senior Adviseur Functioneel Beheer Saxion Hogeschool (januari 2018 – mei 2018)

Als adviseur voor Saxion Hogeschool heb ik de opdracht om de functioneel Beheerder kennis bij te brengen m.b.t. Youforce. In een soort trainersrol neem ik hen mee in het functionele beheer van Youforce. Ook adviseer ik Saxion Hogeschool in het streven naar optimaal gebruik van Youforce. Als deelprojecten ben ik bezig geweest met Werving & Selectie en Managementinformatie.


Conversiespecialist/projectleider GGZ ingeest (juni 2017 – februari 2018)

Als conversiespecialist (projectleider payroll) geef ik advies over het gebruik in Payroll AFAS. Hierbij coördineer ik de inrichting van AFAS payroll. Ik heb daarvoor het conversieplan (overgang naar AFAS) beschreven en ondersteun de kennisoverdracht van de conversie (door middel van het beschrijven werkinstructies). Verder zal ik de verschillende communicatiemiddelen beschrijven voor het gebruik van het nieuwe systeem (AFAS/Profit/Insite). Als laatste heb ik ook een adviesfunctie tot het gebruik van E/HRM systemen en de processen die daarvoor in aanmerking komen (ESS, MSS, Verzuim, Declaraties etc.).


Trainer/Docent Raet NV (juni 2016 – heden)

Als trainer/docent geef ik verschillende trainingen bij het opleidingscentrum van Raet, maar ook geef ik trainingen op locatie bij klanten. De trainingen bij het opleidingscentrum zijn vooral de meerdaagse trainingen met betrekking tot het gebruik van de verschillende systemen. Ik ben zelf gespecialiseerd in het gebruik van de verschillende HR- en Payroll systemen. Daarbij word ik geholpen door jarenlang ervaring in het veld.
De trainingen op locatie gaan verder dan alleen een training. Hierbij kan de klant van tevoren opgeven, waar zij hulp c.q. ondersteuning willen hebben. Vervolgens geef ik een uitgebreide training en ga vervolgens specifiek in op de vraagstukken. Dit is een nieuwe vorm van training geven, waarbij er raakvlakken zijn tussen implementatie en het verzorgen van een training. Een dergelijke training vergt een gedegen voorbereiding en dito afstemming.


Payrollspecialist bij Allianz Netherlands Group (juli 2016 – jan 2017)

Bij Allianz ben ik ingehuurd om ondersteuning te bieden in de gehele payroll. In deze ondersteuning was het muteren, begeleiden en controleren van de payroll een onderdeel, maar ook het meedenken in innovaties en verbeteringen voor de toekomst.


Systeemspecialist en conversie specialist bij ROC van Amsterdam – Flevoland (febr 2016 – februari 2017)

Het ROC van Amsterdam – Flevoland (ROCvA) is de grootste ROC van Nederland. ROCvA telt ruim 4000 medewerkers en 40.000 studenten.
Bij het ROCvA ben ik verantwoordelijk voor de inrichting van Youforce (E-HRM systeem) en Profit (HRM systeem AFAS). Ik houd het technische beheer van het “oude” E-HRM en Payroll systeem bij, autoriseer gebruikers, verzorg managementinformatie en vervaardig analyses. Verder ben ik bij het ROCvA betrokken bij de conversie naar het nieuwe systeem (AFAS – Profit). Ik ben tevens functioneel beheerder voor Profit – AFAS. Als eindopdracht ben ik verantwoordelijk voor het vervaardigen van de handleidingen “gebruik AFAS” voor medewerkers, leidinggevenden en HR/SA medewerkers.


Systeemspecialist en implementatie specialist bij Albeda College (sept 2015 – febr 2016)

Het Albeda College is één van Nederlands grootste ROC’s met ruim 20000 studenten en ruim 2000 medewerkers. Bij het Albeda ben ik verantwoordelijk voor de inrichting van het (E-HRM) systeem. Ik houd het technische beheer van het “oude” systeem bij, autoriseer gebruikers, verzorg managementinformatie en vervaardig analyses. Verder kan het Albeda College mijn skills als specialist tijdens implementaties voor het nieuwe systeem, AFAS, gebruiken.


Hoofd salarisadministratie Administratiekantoor Almere (sept 2015 – heden)

Hier ben ik verantwoordelijk voor de salarisadministratie van alle klanten. Deze klanten hebben in totaal 15 verschillende CAO’s.


Teammanager HR en Payroll bij Raet N.V. (dec 2013 – mei 2015)

Als teammanager HR en Payroll begeleidde ik vaktechnisch en operationeel het HR en Payroll team. Ik stuurde de medewerkers in de teams aan en begeleidde hen in hun ontwikkeling. Ik zorgde ervoor dat hun vakkennis up-to-date bleef en steunde hen bij de ontwikkelingen in de Wet- en Regelgeving. Ook voerde ik de HR-cyclus uit en organiseerde ik verbetersessies (LEAN) ter vooruitgang van de efficiency en processen.


Pre Sales bij Raet N.V. (febr. 2008 – dec 2013)

Als Solution Consultant denk je in oplossingen voor klanten tijdens een salestraject. Niet alleen demonstreer je de mogelijkheden van een systeem: je speelt ook snel en adequaat in op wensen van bestaande en nieuwe klanten. Dit deed ik door middel van het geven van inhoudelijke demonstraties (met betrekking tot het gehele Youforce portaal) en Request for Informations/Aanbestedingen tijdens een salestraject. Verder was ik verantwoordelijk voor een groot aantal modules van het Youforce portaal en presenteerde ik grote seminars van Raet. Ook in deze rol gold dat ik veel kennis van de systemen moest hebben. Vooral de kennis van Payroll was een belangrijke skill in de vele succesvolle aanbestedingen.


Implementatie LEAD consultant bij Raet N.V. (febr 2002 – dec 2005 en jan 2007 – jan 2008)

Binnen de groep van consultants had ik de functie van Lead Consultant voor de Decentrale Overheid-, Zorg-, en Onderwijssegment. Hierbij was ik verantwoordelijk voor het inrichten van het Personeels Informatie Systeem en het salarisverwerkingssysteem. Ik voerde de implementatie uit, monitorde deze en bij geval van escalatie was ik het aanspreekpunt.
Ook was ik kerndocent voor de cursussen en trainingen die vanuit de afdeling Education van Raet werden gegeven. Hiervoor heb ik een speciale opleiding aan de Universiteit van Nijmegen gevolgd. Een andere leuke uitdaging was het schrijven van cursusmateriaal en het is een groot compliment dat het materiaal nog steeds wordt gebruikt.


Product management bij Cobra Personeelssystemen (jan 2006 – dec 2006)

Bij Cobra kwam ik binnen als Implementatieconsultant en kerndocent.
In de verandering van de wetswijziging met betrekking tot Wet Walvis heb ik een belangrijke rol gespeeld in de inrichting van het systeem en de daarbij behorende informatie voorziening van deze nieuwe ontwikkelingen voor alle klanten. Ik zat in het landelijke orgaan dat gebruikersbijeenkomsten door het hele land hield en hier de wetswijzigingen presenteerde en ook daadwerkelijk toetsten. Dit orgaan hield de overheid op de hoogte van de ontwikkelingen en uiteindelijke besluiten.


Teammanager HR- en Payroll bij het GemeenteVervoerBedrijf Amsterdam (sept 1998 – jan 2002)

Hier ben ik begonnen als salarisadministrateur en daarna doorgegroeid naar teammanager. Ik was verantwoordelijk voor de salarisverwerking van het gehele bus- metro- en veren bedrijf van het GVB. Ik heb intensief meegewerkt aan de overgang van het oude Personele Informatie- en Salarissysteem (Pview) naar het nieuwe systeem (Raet).


Bank- en Verzekeringswezen ( sept 1992- sept 1998)

Ik ben na de Hoge Economische School bij de ABN AMRO Bank begonnen en binnen een jaar doorgegroeid naar teammanager Buitenlands Betalingsverkeer op het Regiokantoor Amsterdam.
Na 2 jaar werd ik gevraagd door de toenmalige regiodirecteur bij de toenmalige VSB bank (nu Fortis) waar ik ben opgeleid als filiaalmanager. Verder was ik verantwoordelijk voor de gehele kasafdeling van een filiaal in Amsterdam.
Bij Schretlen and Co. was ik accountmanager voor een groot aantal klanten en werkte ik met klanten die een vermogen van boven fl.1.000.000,00 hadden. Ik heb mijn carrière binnen het bank- en verzekeringswezen beëindigd bij Bank of Tokyo-Mitsubishi. Hier was ik wederom verantwoordelijk voor het Buitenlands Betalingsverkeer. De BTM gold toentertijd als de grootste bank van de wereld. Bij de BTM heb ik mij verder ontwikkelt in het leiding geven.


Twitter Facebook Linkedin Google+