Griep buiten de deur houden?

Nederland kampt sinds twee weken weer met een griepepidemie. Griep is vervelend voor de werknemer, maar ook de werkgever komt ineens werknemers te kort. Het verzuim binnen organisaties kan (zeker in dit soort tijden) namelijk flink oplopen. Gelukkig kunnen organisaties het verschil maken met maatregelen die de hygiëne op de werkvloer verbeteren.

Er is sprake van een griepepidemie als meer dan 51 op de 100.000 mensen last hebben van klachten die met griep te maken hebben en het griepvirus wordt aangetoond. Het griepvaccin beschermt tegen het virus dat nu voornamelijk wordt gevonden, dus het zal waarschijnlijk goede bescherming blijven bieden. Niet iedereen heeft echter een griepprik gehad en daarom is het goed om ook op de werkvloer maatregelen te treffen (tool) om de kans op verspreiding van de griep te voorkomen.

Griepvirus verspreidt zich door de lucht en via de handen

Een goede handhygiëne blijkt een hoop van de griepgevallen te voorkomen. Het virus verspreidt zich namelijk door de lucht en via de handen. Daarom zijn plekken zoals deurklinken, telefoons en toetsenborden een bron van bacteriën. De schoonmakers in uw kantoorpand mogen de computerapparatuur vaak niet schoonmaken, dus is het belangrijk dat werknemers zelf de middelen krijgen om hun apparatuur schoon te maken, vooral als de organisatie met flexplekken werkt. Dit sluit aan bij tips die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid geeft:
•Inenting (griepprik regelen)
•Netjes hoesten en niezen
•Handen wassen
•Huis en de werkplek schoonhouden
•Frisse lucht (ventileren en even naar buiten)

Hoe voorkom je het hoge ziekteverzuim?

Handen wassen met zeep voorkomt een hoop verspreiding van micro-organismen. Het is opvallend dat ook kranen, zeepdispensers en spoelknoppen een bron van besmetting zijn. Het is daarom een goed idee om te investeren in no touch-systemen. Door een sensor hoeven werknemers de kraan of zeepdispenser niet aan te raken en dat is een stuk hygiënischer en zo voorkomt de werkgever een hoog ziekteverzuim. Hang op de toiletten een A4 met de ‘regels voor het handenwassen’. Ook het goed drogen van de handen is belangrijk aangezien vochtige handen tot 1.000 keer meer bacteriën verspreiden.
Tips: Rijksinstituut voor de Volksgezondheid/ Bron: Rendement

Twitter Facebook Linkedin Google+