JBC helpt organisaties bij implementaties!

Voor verschillende klanten ben ik ingehuurd om systemen te optimaliseren. Niet alleen de advies gesprekken als start van het project, maar ook de inrichting van (ofwel de uitbreiding van) het E-HRM systeem zelf staan hier als opdracht centraal.

Een optimalisering/uitbreiding begint met een traject, ofwel het projectplan. Hierin bespreek je met de klant welke stappen zij in de nabije toekomst willen maken om de medewerker/manager meer in de mutatiestromen te betrekken. Maar ook om een digitalisering van de mutatiestromen te bewerkstelligen. Na de optimaliseringsgesprekken bespreek je vervolgens het traject dat je met elkaar gaat beginnen. Hierin is belangrijk dat je goed met elkaar blijft communiceren. Duidelijke afspraken met elkaar op papier zet en bewaakt dat deze stappen tijdig worden uitgevoerd.

Na de inrichting van het proces richt ik mij op het communicatieplan. Het communicatieplan is heel belangrijk, omdat je hiermee de gebruiker helpt op welke wijze zij het systeem kunnen gebruiken. Ik maak hierin ook vooral duidelijk wat de voordelen voor de gebruiker is. Dit helpt namelijk in de acceptatie van een nieuw proces.

En als laatste (en vaak wordt vergeten) is de nazorg. Ik blijf contact houden met de klant om de voortgang te bespreken. Hoe bevalt de verandering? Waar kunnen we nog verbeteringen aanbrengen? Op welke wijze kun je de organisatie helpen om de laatste (nog niet) gebruikers te overtuigen van de noodzaak? Ik maak mij altijd sterk voor deze laatste stap, omdat ik vind dat dit er absoluut bijhoort, maar dat een klant dat ook van jou mag verwachten.

Verder kan ik met mijn achtergrond en ervaring als Trainer/Opleider aan de slag gaan om gebruikers te helpen op de juiste wijze het systeem te gaan gebruiken. Ik gebruik hierin niet alleen de kennis van de systemen zelf , maar ik maak ook veelvuldig gebruik van praktijkvoorbeelden. Dit laatste spreekt de cursisten vaak meer tot de verbeelding en helpt hen om sneller het systeem te begrijpen.

Twitter Facebook Linkedin Google+